Kategorie:

Do 10 kwietnia 2020 -Kształcenie na odległość w trybie nauki zdalnej

Drodzy Uczniowie, Drodzy Rodzice

Zgodnie z zapisami rozporządzeń z dnia 20 marca 2020 r.:

  • zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19

od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w systemie zdalnego nauczania. O szczegółach organizacji kształcenia będziemy informować uczniów i nauczycieli za pośrednictwem dziennka synergia.librus.pl

Dyrektor ZSSGMałgorzata Wiśniewska