Kategorie:

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W DNIACH 12- 25 MARCA 2020 R.

KOMUNIKAT DYREKTORA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w publicznych szkołach i placówkach. W związku z powyższym od 12 marca 2020 uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

Zajęcia są zawieszone do dnia 25 marca 2020. Zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu. Uczniowie nie udają się więc w tym czasie także na szkolenie praktyczne do pracodawców.

Do 19 marca 2020 wszystkim uczniom klas maturalnych zostaną wystawione proponowane oceny końcowe.

Ponadto, w dniu 19 marca 2020 r. odwołane zostają zebrania z rodzicami. W tym dniu Wychowawcy prześlą Państwu informację na temat postepów w nauce oraz zachowaniu i dotychczasowej frekwencji uczniów.

Drodzy Rodzice, proszę, abyście Państwo dopilnowali, aby Wasze dzieci w porozumieniu z nauczycielami uzgodnili zakres materiału do zapoznania się, przygotowania w okresie, gdy zostaną zawieszone zajęcia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

Wszystkich Państwa Rodziców oraz Uczniów proszę o aktualizację swoich kont w systemie librus synergia, ponieważ wszelka komunikacja szkoły (dyrektora, nauczycieli i wychowawcy) będzie odbywać się poprzez platformę librus.

W tym celu należy skontaktować się z Administratorem  Panem Łukaszem Binkowskim: l.binkowski@komorska.edu.pl celem pobrania loginów dostępowych do konta.

Szanowni Rodzice, ponadto informuję, że:

  • jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS;
  • Przekazujcie Państwo osobom, które będą opiekować się Waszymi dziećmi, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • Przestrzegajcie Państwo w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
  • śledźcie Państwo na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Wszystkie informacje i komunikaty dyrektor szkoły będzie przekazywał Państwu, Rodzicom i Uczniom przez: synergia.librus.pl

 Proszę na bieżąco czytać wiadomości.

Dyrektor ZSSG

Małgorzata Wiśniewska