Kategorie:

Rada Rodziców ZSSG

Skład Rady Rodziców ZSSG w Warszawie:

Przewodnicząca Rady Rodziców: Monika Kokorzycka

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: Beata Ziach

Sekretarz Rady Rodziców: Paweł Burzyński

Skarbnik Rady Rodziców: Marek Ogonowski

Członek Komisji Rewizyjnej: Joanna Strzelczyk

Członek Komisji Rewizyjnej: Julita Targońska