Kategorie:

Koncerty w Czytelni

Trwa Rok Moniuszkowski z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki wielkiego kompozytora i dyrygenta epoki romantyzmu, nazywanego ojcem polskiej opery narodowej.Stworzył ponad 268 pieśni, wiele oper, baletów i muzyki kościelnej. Najsłynniejsze opery to Halka i Straszny dwór,które stale znajdują się w repertuarze warszawskiego Teatru Wielkiego. Moniuszko tworzył muzykę o cechach narodowych, wplatając w swoje kompozycje elementy folkloru polskiego (melodie i tańce ludowe) oraz wykorzystywał utwory polskich poetów (m.in. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza)

Czytelnia zaprosiła na wystawę i i koncerty, w czasie których słuchaliśmy fragmentów najbardziej znanych utworów.

Monika Dębowska