Kategorie:

Czytelnia szkolna dla maturzystów

Każdy uczeń może znaleźć w czytelni pomoc w przygotowaniu do lekcji czy dodatkowych zadań. Szczególną opieką otacza się co roku maturzystów.  Głównym celem jest przygotowanie ich do egzaminu dojrzałości oraz przygotowanie dorosłego człowieka do umiejętnego poruszania się w społeczności informacyjnej. Polecane są informatory, biuletyny, czasopisma edukacyjne np. Cogito czy poradniki podpowiadające jak zaplanować przygotowania do egzaminu, jak walczyć ze stresem, jak przygotować się do egzaminu z konkretnego przedmiotu. 

Zachęca się do korzystania ze wszystkich źródeł informacji: książek, czasopism, płyt DVD, Internetu. Poleca się korzystanie z Dzielnicowej Czytelni Naukowej przy ul. Meissnera 5, która na miejscu udostępnia księgozbiór naukowy i popularnonaukowy ze wszystkich dziedzin wiedzy. Wszystkie podejmowane przez nauczyciela bibliotekarza działania ukierunkowane są na osiągnięcie przez uczniów pozytywnych wyników na egzaminie maturalnym. 

Zapraszam do czytelni!