Kategorie:

29 marca 2019 r. – Spotkanie z historią w Akademii Pamięci Armii Krajowej

W dniu 29 marca 2019 roku uczniowie klas trzecich i czwartych naszej szkoły pod opieką Pani Celiny Rudas i Pani Violetty Proc uczestniczyli w pierwszym z cyklu spotkań z kombatantami – Żołnierzami Armii Krajowej. To niesamowite w przeżycia i wspomnienia spotkanie odbyło się w ramach powołanej Akademii Pamięci Armii Krajowej i Żołnierzy Niezłomnych II Konspiracji. Pierwszy wykład poświęcony był takim tematom, jak: „Testament Marszałka Józefa Piłsudskiego” oraz „Testament Łagierników Żołnierzy AK”. Akademia jest specjalnie stworzonym miejscem spotkań, w którym historię będą mogli przekazywać młodzieży żołnierze Armii Krajowej, kombatanci i weterani walk o niepodległą Polskę. Miejscem łączącym pokolenia.