Kategorie:

11-28 luty 2018 r. „Polak – Węgier dwa bratanki”- projekt edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego pod honorowym patronatem Ambasadora Węgier

W dniach 11- 28 lutego 2019 r. dzięki współpracy z Fundacją im. Wacława Felczaka uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Spożywczo -Gastronomicznych w Warszawie oraz Kulinarnej Szkoły Zawodowej z Budapesztu wspólnie zrealizowali polsko – węgierski projekt kulinarno – kulturalny pod honorowym patronatem Ambasadora Węgier – promujący ideę współpracy obu krajów w zakresie kształcenia zawodowego, profesjonalnego przygotowania adeptów sztuki kulinarnej do efektywnego wejścia na europejski rynek pracy.
W pierwszej połowie lutego podjęliśmy węgierskich gości zarówno
w murach naszej szkoły, jak i w siedzibach naszych pracodawców, realizujących kształcenie praktyczne uczniów, takich jak: Piekarnia – Cukiernia „Lubaszka”, Hotel Bristol, Cukiernia Mytlewski, dzięki czemu nasi goście mieli możliwość poznania technologii produkcji w różnego rodzaju zakładach. Opracowaliśmy receptury polsko – węgierskiego deseru oraz założenia projektów wymiany młodzieży naszych szkół. Dodatkowo nasi węgierscy goście zwiedzili Stare Miasto, Sejm oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.

W drugiej połowie lutego uczniowie i nauczycielka naszej szkoły podczas wizyty w Budapeszcie zwiedzili szkołę partnerską i poznali jej funkcjonowanie. Goszcząc w murach szkoły kulinarnej w Budapeszcie, wspólnie ze swoimi węgierskimi rówieśnikami przygotowywali międzynarodowy deser:). Dodatkowo odwiedzając siedziby pracodawców węgierskiej szkoły, odbyli spotkanie z kulinarnymi tradycjami Węgier. Poznali smak i technologie produkcji słynnego tortu Dobosza czy sławnej przekąski pogacsa. Zwiedzili również Budapeszt, szczególny nacisk kładąc na miejsca istotne na kulinarnej mapie Budapesztu – Cukiernię Gerbaud, Restaurację Gundel, Muzeum Handlu i Gastronomii, ponad 100 – letnią restaurację i cukiernię Zila. Była to swoista uczta dla zmysłów wzroku, zapachu i smaku. Oprócz nauki i pracy był czas na rozrywkę – wieczorny rejs statkiem po Dunaju.

Wspólne dzielenie się doświadczeniem i dobrą praktyką w obszarze kształcenia zawodowego to wspaniały pomost współpracy międzynarodowej naszych szkół.

Fundacja im. Wacława Felczaka to wspólna inicjatywa Polski i Węgier, której celem jest przekazywanie tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej młodszym pokoleniom. Jesteśmy przekonani, że towarzysząca naszym wspólnym działaniom filozofia „przez żołądek do serca” wpisuje się w budowanie tego pomostu przyjaźni pomiędzy naszymi narodami.:)