Kategorie:

14 stycznia 2019 r. – promocja szkół zawodowych

Dnia 14 stycznia 2019 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły podczas spotkania dla uczniów klas ósmych oraz ostatnich klas gimnazjum zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 312 prezentowali ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Spożywczo – Gastronomicznych, w kształconych zawodach nauczanych na poziomie technikum: Technika żywienia i usług gastronomicznych, technika technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą, technika usług kelnerskich, oraz na poziomie szkoły branżowej w zawodach: kucharz, piekarz. Proponowana oferta edukacyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży.