Kategorie:

9-10 października 2018 r. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego

Wraz z nowym opiekunem SU – naszą Panią Pedagog zorganizowaliśmy wybory 2018. Na początku zaczęliśmy od spotkania z przewodniczącymi klas i ustaliliśmy skład Szkolnej Komisji Wyborczej oraz termin wyborów. Opracowaliśmy również karty wyborcze, listy osób uprawnionych do głosowania oraz zrobiliśmy urnę wyborczą.
Następnie opracowaliśmy regulamin i terminarz wyborów na rok szkolny 2018/2019. Do konkursu zgłosiło się 7 kandydatów. Każdy z nich opracował plakaty wyborcze, które zostały powieszone w różnych ważnych miejscach w naszej szkole.
9 października odbył się apel wyborczy, podczas którego głos zabrała Pani Dyrektor oraz każdy z kandydatów na przewodniczącego SU.
10 października już od godziny 7.00 Komisja Wyborcza pracowała jak mróweczki, jednak nie brakowało chętnych rąk do pracy i pomocy.
Głosowaniem objęci byli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
W naszej szkole wybory na przewodniczącego cieszą się wysoką popularnością i zainteresowaniem. Na szkolnym korytarzu wrzało od rozmów i śmiechów oraz widoczne były kolejki głosujących.
Tuż po zamknięciu głosowania policzyliśmy wyniki. Przewodniczącym SU został Piotr Wilczyński z IIC, jego zastępcami: Aleksandra Owczarczyk z IIICE i Weronika Marczuk z IIF.
Serdecznie gratulujemy ? , a wszystkim, którzy nam pomagali bardzo dziękujemy ? !