Kategorie:

I Mazowiecki Zjazd Szkół noszących imię Jana Pawła II

W dniu 12 kwietnia 2018 r. uczestniczyliśmy w I Mazowieckim Zjeździe Szkół noszących imię Jana Pawła II zorganizowanym przez Instytut Papieża Jana Pawła II. Inicjatorami tego wydarzenia byli: Jego Eminencja Kazimierz Nycz i Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej pod przewodnictwem Kardynała Kazimierza Nycza. Po oficjalnym otwarciu zjazdu Dyrektor Instytutu Ksiądz Zdzisław Struzik mówił o upamiętnieniu Świętego Jana Pawła II, współpracy i wymianie doświadczeń przez szkoły mające wspólnego patrona. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wystąpienia Pani Brygidy Grysiak, która mówiła o wpływie Jana Pawła II na jej życie osobiste.

[foogallery id=”6549″]