Kategorie:

Autorskie wydarzenie kulturalne

Autorskie wydarzenie kulturalne realizowane przez p. Iwonę Besz i uczniów kl. 2a Branżowej Szkoły Spożywczo-Gastronomicznej im. Jana Pawła II w ramach projektu Centrum Myśli Jana Pawła II „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II” obejmowało przeprowadzenie dwuetapowych warsztatów edukacji kulturalnej. Pierwszy etap polegał na przygotowaniu wystawy pt. „Śladami skarbów Jana Pawła II” i na zaprezentowaniu na niej powstałych w trakcie warsztatów prac. Posłużyły one następnie do opracowania kart pracy nt. etosu Jana Pawła II i wykorzystane zostały podczas drugiego etapu, jakim było zwiedzanie wystawy na lekcjach wychowawczych przez uczniów wszystkich klas ZSSG wraz z wychowawcami. Na zakończenie wydarzenia odbyła się dyskusja wokół etosu Jana Pawła II, przeprowadzona przez filozofa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – p. Pawła Tarasa.