Kategorie:

Maraton Pisania Listów

W naszej szkole odbył się Maraton Pisania Listów Amnesty International. Jest on organizowany co roku z okazji obchodzonego 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Celem Maratonu jest upowszechnianie wiedzy na temat praw i wolności człowieka, a założeniem – ich poszanowanie. W tym roku udało nam się napisać i wysłać do ambasad poszczególnych krajów 91 listów.