Wykaz podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2020/2021

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II

rok szkolny 2020/2021

Podręczniki dla klas PIERWSZYCH po szkole podstawowej:

Podręczniki dla klas  II,III,IV technikum  – przedmioty ogólnokształcące:

http://komorska.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Klasy-IIIIIIV-technikum-przedmioty-ogólnokształcace_NOWY-1-1.pdf

Podręczniki dla klas  II,III,IV technikum  – przedmioty zawodowe:

Branżowa Szkoła

Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II

rok szkolny 2020/2021

Podręczniki dla klas PIERWSZYCH szkoły branżowej po szkole podstawowej:

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących
dla klas DRUGICH, TRZECICH szkoły branżowej:

http://komorska.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/klasy-IIIII-branżowa-przedmioty-ogólnokształcace.pdf

Podręczniki do przedmiotów zawodowych
dla klas DRUGICH, TRZECICH szkoły branżowej:

http://komorska.edu.pl/wp-content/uploads/2019/07/Podreczniki-dla-klasy-2-i-3-szkoły-branżowej-przedmioty-zawodowe.pdf