Wychowawcy klas

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

KlasaZawódWychowawca

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II

IA ptechnik żywienia i usług gastronomicznychRafał Praszczyk
IB ptechnik żywienia i usług gastronomicznych/technik usług kelnerskichOlga Połosak
ID ptechnik technologii żywnościMagdalena Rogowska
IA gtechnik żywienia i usług gastronomicznychJacek Piecychna
IBC gtechnik żywienia i usług gastronomicznych/ technik usług kelnerskichBożena Kowalczyk - Kalinowska
IIAtechnik żywienia i usług gastronomicznychJustyna Wróblewska
IIBFtechnik żywienia i usług gastronomicznych
technik technologii żywności
Magdalena Kusal
IIIAFtechnik żywienia i usług gastronomicznych/ technik technologii żywnościKatarzyna Hapońska
IIIBCtechnik żywienia i usług gastronomicznychAgnieszka Węderlich
IVBtechnik żywienia i usług gastronomicznychAnna Bartuszek
IVCEtechnik żywienia i usług gastronomicznych/ kelnerAlina Tomaniak
IVFtechnik technologii żywnościŁukasz Binkowski

Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II

1a p kucharzMonika Marszał
1a gkucharzRenata Rycharska
2azkucharzAgnieszka Zakrzewska
3azkucharzAlina Tomaniak