1. pixonas
 2. pixonas-on
 1. pixaktualnosci
 2. pixaktualnosci-on
 1. pixrekrutacja
 2. pixrekrutacja-on
 1. pixuczniowie
 2. pixuczniowie-on
 1. pixrodzice
 2. pixrodzice-on
 1. pixegzaminy-1
 2. pixegzaminy-on-1
 1. pixaegzamzawodowe
 2. pixaegz_zawod
 1. pixkonkursy
 2. pixkonkursy-on

V semestr – plan i terminarz

wrzesień 2018 – styczeń 2019

Terminarz zajęć

Wrzesień 2018 r. Piątek14.09.2018 r.
Sobota 15.09.2018 r.
Piątek21.09.2018 r.
Sobota22.09.2018 r.
Październik 2018 r. Piątek05.10.2018 r.
Sobota06.10.2018 r.
Piątek19.10.2018 r.
Sobota20.10.2018 r.
Piątek26.10.2018 r.
Sobota27.10.2018 r.
Listopad 2018 r. Piątek23.11.2018 r.
Sobota24.11.2018 r.
Piątek30.11.2018 r.
Sobota01.12.2018 r.
Grudzień 2018 r. Piątek14.12.2018 r.
Sobota15.12.2018 r.
Styczeń 2019 r. Piątek11.01.2019 r.
Sobota12.01.2019 r.
Piątek18.01.2019 r.
Sobota19.01.2019 r.
Piątek25.01.2019 r.
Sobota26.01.2019 r.

Plan zajęć – V. semestr sala 45, Opiekun: M. Chojnacka

DataNr lekcjiPrzedmiot
14.09.2018 r.
PIĄTEK
7.geografia
8.geografia
9.j. angielski
10.j.angielski
11.j. polski
12.j.polski
13.j.polski
15.09.2018 r.
SOBOTA
1.matematyka
2.matematyka
3.j.angielski
4.j. angielski
5.j. angielski
6.j. angielski
7.geografia
8.geografia
9.geografia
21.09.2018 r.
PIĄTEK
7.geografia
8.geografia
9.geografia
10.j.polski
11.j.polski
12.j.polski
13.matematyka
22.09.2018 r.
SOBOTA
1.j. polski
2.j. polski
3.j.angielski
4.j.angielski
5.j.angielski
6.geografia
7.geografia
8.geografia
9.historia i społeczeństwo
05.10.2018 r.
PIĄTEK
7.j.polski
8.j.polski
9.j.polski
10.matematyka
11.matematyka
12.historia i społeczeństwo
13.historia i społeczeństwo
06.10.2018 r.
SOBOTA
1.matematyka
2.matematyka
3.matematyka
4.j.angielski
5.j.angielski
6.j.angielski
7.geografia
8.geografia
9.geografia
19.10.2018 r.
PIĄTEK
7.j. polski
8.j. polski
9.j. polski
10.j.angielski
11.j.angielski
12.j.angielski
13.historia i społeczeństwo
20.10.2018 r.
SOBOTA
1.matematyka
2.matematyka
3.matematyka
4.j. angielski
5.j. angielski
6.geografia
7.geografia
8.geografia
26.10.2018 r.
PIĄTEK
7.geografia
8.geografia
9.j. angielski
10.j.angielski
11.j.polski
12.j.polski
13.j.polski
27.10.2018 r.
SOBOTA
1.matematyka
2.matematyka
3.matematyka
4.geografia
5.geografia
6.geografia
7.j. angielski
8.j. angielski
9.j. angielski
23.11.2018 r.
PIĄTEK
7.j. polski
8.j. polski
9.j.angielski
10.j.angielski
11.j. angielski
12.matematyka
13.matematyka
24.11.2018 r.
SOBOTA
1.j. polski
2.j. polski
3.j. polski
4.j.angielski
5.j.angielski
6.j.angielski
7.geografia
8.geografia
9.geografia
30.11.2018 r.
PIĄTEK
7.j. polski
8.j. polski
9.j.polski
10.matematyka
11.matematyka
12.historia i społeczeństwo
13.historia i społeczeństwo
01.12.2018 r.
SOBOTA
1.geografia
2.geografia
3.geografia
4.geografia
5.j. angielski
6.j. angielski
7.j.angielski
8.matematyka
9.matematyka
14.12.2018 r.
PIĄTEK
7.j.polski
8.j.polski
9.j.polski
10.j.angielski
11.j.angielski
12.matematyka
13.matematyka
15.12.2018 r.
SOBOTA
1.j. polski
2.j. polski
3.j. polski
4.geografia
5.geografia
6.geografia
7.j. angielski
8.j. angielski
9.j. angielski
11.01.2019 r.
PIĄTEK
7.j.polski
8.j.polski
9.j.polski
10.j. angielski
11.j.angielski
12.matematyka
13.matematyka
12.01.2019 r.
SOBOTA
1.historia i społeczeństwo
2.j. polski
3.j. polski
4.j.polski
5.j.angielski
6.j.angielski
7.j.angielski
8.geografia
9.geografia
18.01.2019 r.
PIĄTEK
7.geografia
8.geografia
9.matematyka
10.matematyka
11.matematyka
12.matematyka
13.historia i społeczeństwo
19.01.2019 r.
SOBOTA
1.j.polski
2.historia i społeczeństwo
3.Egzamin pisemny z j. polskiego
4.
5.Egzamin pisemny z matematyki
6.
25.01.2019 r.
PIĄTEK
7.Egzamin pisemny z j. angielskiego
8.
9.Egzamin ustny z j. polskiego, historii i społeczeństwa
10.
26.01.2019 r.
SOBOTA
1.Egzamin ustny z j. angielskiego, matematyki, geografii
2.
3.
4.
5.