Kalendarz roku

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
wydarzenietermin
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe
w województwie mazowieckim
10 lutego – 23 lutego 2020 r.
Dni otwarte dla kandydatów do szkołyodrębny harmonogram19.03.2020 r.
23.04.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych TSG im. JP II24 kwietnia 2020 r.
Egzamin maturalny- egzamin pisemny z języka polskiego4.05.2020 r.
- egzamin pisemny z matematyki5.05.2020 r.
- egzamin pisemny z języka angielskiego6.05.2020 r
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (absolwenci ubiegłych lat) – stary egzamin
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Sesja zimowa (styczeń)
- część praktyczna
9.01.2020 r.
Sesja zimowa (styczeń)
- część pisemna
10.01.2020 r.
Sesja letnia (czerwiec)
- część pisemna
23.06.2020 r.
Sesja letnia (czerwiec)
-część praktyczna
24.06-9.07.2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tym również w klasach programowo najwyższej zasadniczej szkoły zawodowej)26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
Egzaminy maturalne – sesja poprawkowaCzęść pisemna25.08.2020 r.
Część ustna24-25.08.2020 r.
Egzaminy poprawkowe24-28 sierpnia 2020 r.
Rekrutacja do ZSSGmaj - sierpień 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 2019/202031 sierpnia 2020 r.