1. pixonas
 2. pixonas-on
 1. pixaktualnosci
 2. pixaktualnosci-on
 1. pixrekrutacja
 2. pixrekrutacja-on
 1. pixuczniowie
 2. pixuczniowie-on
 1. pixrodzice
 2. pixrodzice-on
 1. pixegzaminy-1
 2. pixegzaminy-on-1
 1. pixaegzamzawodowe
 2. pixaegz_zawod
 1. pixkonkursy
 2. pixkonkursy-on
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
wydarzenietermin
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe
w województwie mazowieckim
28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
Dni otwarte dla kandydatów do szkołyodrębny harmonogram21.03.2019 r.
11.04.2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych TSG im. JP II,
CXLVII LO dla Dorosłych
26 kwietnia 2019 r.
Egzamin maturalny- egzamin pisemny z języka polskiego6.05.2019 r.
- egzamin pisemny z matematyki7.05.2019 r.
- egzamin pisemny z języka angielskiego8.05.2019 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (absolwenci ubiegłych lat) – stary egzamin
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Sesja zimowa (styczeń)
- część praktyczna
09.01.2019 r.
Sesja zimowa (styczeń)
- część pisemna
10.01.2019 r.
Sesja letnia (czerwiec)
- część pisemna
18.06.2019 r.
Sesja letnia (czerwiec)
-część praktyczna
21.06 - 4.07.2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tym również w klasach programowo najwyższej zasadniczej szkoły zawodowej)21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
Egzaminy maturalne – sesja poprawkowaCzęść pisemna20.08.2019 r.
Część ustna20-21.08.2019 r.
Egzaminy poprawkowe26 - 30 sierpnia 2019 r.
Rekrutacja do ZSSGmaj - sierpień 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego 2018/201931 sierpnia 2019 r.