Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II


Branżowa Szkoła Spożywczo- Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II
02.01.2020 r.
(czwartek)
względy organizacyjne
03.01.2020 r.
(piątek)
względy organizacyjne
04.05.2020 r.
(poniedziałek)
egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2020 r.egzamin maturalny z matematyki
06.05.2020 r.
(środa)
egzamin maturalny z języka angielskiego
12.06.2020 r.
(piątek)
względy organizacyjne
23.06.2020 r.
(wtorek)
pisemny egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie
Dni, w których lekcje odbywają się według innego planu lekcji
16.10.2019 r.
(środa)
Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Święto Patrona Szkoły
12.11.2019 r.
(wtorek)
Narodowe Święto Niepodległości
22.11.2019 r.
(piątek)
Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny
„Kuchnia Polska na Mazowszu 2019”
09.01.2020 r.
(czwartek)
praktyczny egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie
10.01.2020 r.
(czwartek)
pisemny egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie
25.03.2020 r.
(środa)
Jubileusz 65 lecia szkoły