Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II


Branżowa Szkoła Spożywczo- Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II
04.01.2021 r.
(poniedziałek)
względy organizacyjne
05.01.2021 r.
(wtorek)
względy organizacyjne
04.05.2021 r.
(wtorek)
egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2021 r.
(środa)
egzamin maturalny z matematyki
06.05.2021 r.
(czwartek)
egzamin maturalny z języka angielskiego
04.06.2021 r.
(piątek)
względy organizacyjne
22.06.2021 r.
(wtorek)
pisemny egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie
Dni, w których lekcje odbywają się według innego planu lekcji
13.10.2020 r.
(wtorek)
Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Święto Patrona Szkoły
10.11.2020 r.
(wtorek)
Narodowe Święto Niepodległości
11.01.2021 r.
(poniedziałek)
praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
12.01.2021 r.
(wtorek)
pisemny egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie