1. pixonas
 2. pixonas-on
 1. pixaktualnosci
 2. pixaktualnosci-on
 1. pixrekrutacja
 2. pixrekrutacja-on
 1. pixuczniowie
 2. pixuczniowie-on
 1. pixrodzice
 2. pixrodzice-on
 1. pixegzaminy-1
 2. pixegzaminy-on-1
 1. pixaegzamzawodowe
 2. pixaegz_zawod
 1. pixkonkursy
 2. pixkonkursy-on

Zebrania z rodzicami w r.szk. 2018/2019

Zebrania z rodzicami w r.szk. 2018/2019
I półrocze
klasy promocyjne – 3 września 2018 r. – 13 stycznia 2019 r.
klasy maturalne – 3 września 2018 r. - 14 grudnia 2018 r.
Datadzieńgodzina
06.09.2018 r.czwartek16:30- zebranie dla rodziców uczniów klas pierwszych
17:00- zebrania klasowe rodziców uczniów klas II-IV
18:00- zebranie Rady Rodziców
11.10.2018 r. czwartek17:00- spotkania otwarte dla rodziców uczniów wszystkich klas
08.11.2018 r. czwartek17:00- zebrania klasowe dla rodziców uczniów wszystkich klas

Podanie informacji o przewidywanych ocenach półrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocen z zachowania na I półrocze
II półrocze
klasy maturalne – 17 grudnia 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.
klasy promocyjne – 14 stycznia 2019 r. – 21 czerwca 2019 r.
17.01.2019 r.czwartek17:00- zebranie klasowe dla rodziców uczniów wszystkich klas
Podsumowanie wyników nauczania i wychowania w I półroczu
14.03.2019 r.czwartek17:00- zebrania klasowe dla rodziców uczniów wszystkich klas

Podanie rodzicom uczniów klas maturalnych informacji o przewidywanych ocenach końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz przewidywanej ocenie z zachowania.
16.05.2019 r.czwartek17:00- zebrania klasowe dla rodziców uczniów wszystkich klas promocyjnych

Podanie informacji o przewidywanych ocenach końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocen z zachowania.

Plik do pobrania (.PDF):

Zebrania z rodzicami w r.szk. 2018/2019