Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

DataDzieńGodzinaZebrania
05.09.2019 r.czwartek17:00- zebranie klasowe rodziców uczniów klas II-IV
05.09.2019 r.czwartek18:00-zebranie Rady Rodziców
24.10.2019 r.czwartek17:00- zebranie klasowe rodziców uczniów wszystkich klas
28.11.2019 r.czwartek17:00- zebrania klasowe dla rodziców uczniów wszystkich klas
Podanie informacji o przewidywanych ocenach półrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocen z zachowania na I półrocze
16.01.2020 r.
czwartek17:00- zebranie klasowe rodziców uczniów wszystkich klas
Podsumowanie wyników nauczania i wychowania w I półroczu
19.03.2020 r.czwartek17:00- zebrania klasowe rodziców uczniów wszystkich klas.
Podanie rodzicom uczniów klas maturalnych informacji o przewidywanych ocenach końcowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz przewidywanej ocenie z zachowania.
21.05.2020 r.
czwartek17:00- zebrania klasowe dla rodziców uczniów wszystkich klas promocyjnych
Podanie informacji o przewidywanych ocenach półrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz proponowanych ocen z zachowania na II półrocze.