Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców prosi o dokonywanie wpłat na niżej podany numer konta:

78 1160 2202 0000 0002 5736 8530

z dopiskiem:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych