1. pixonas
 2. pixonas-on
 1. pixaktualnosci
 2. pixaktualnosci-on
 1. pixrekrutacja
 2. pixrekrutacja-on
 1. pixuczniowie
 2. pixuczniowie-on
 1. pixrodzice
 2. pixrodzice-on
 1. pixegzaminy-1
 2. pixegzaminy-on-1
 1. pixaegzamzawodowe
 2. pixaegz_zawod
 1. pixkonkursy
 2. pixkonkursy-on

Rada Rodziców prosi o dokonywanie wpłat na niżej podany numer konta:

78 1160 2202 0000 0002 5736 8530

z dopiskiem:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych