Zawody/Profile

W skład Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych wchodzą:

 • Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II
 • Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II
 • CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II

– na podbudowie gimnazjum kształci w czteroletnim cyklu nauczania,
– na podbudowie szkoły podstawowej technikum kształci w pięcioletnim cyklu nauczania
w zawodach:

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  • kwalifikacja HGT.02 przygotowanie i wydawanie dań
  • kwalifikacja HGT.12organizacja żywienia i usług gastronomicznych
 • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
  • kwalifikacja SPC.01produkcja wyrobów cukierniczych
  • kwalifikacja SPC.07organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
  • UWAGA! od roku 2020/2021 kwalifikacja SPC.07 prowadzona jest również na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) w trybie zaocznym – szczegóły w sekretariacie szkoły: sekretariat@komorska.edu.pl, rekrutacja@komorska.edu.pl  oraz Regulaminie Rekrutacji: http://komorska.edu.pl/rekrutacja/regulamin-rekrutacji
 • TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
  • kwalifikacja HGT.01wykonywanie usług kelnerskich
  • kwalifikacja HGT.11organizacja usług gastronomicznych

Absolwenci technikum mogą przystępować do egzaminu maturalnego oraz egzaminu
z kwalifikacji w zawodzie.

Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II

– na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej  nauka w szkole branżowej realizowana jest w trzyletnim cyklu nauczania w następujących zawodach:

 • KUCHARZ
  • kwalifikacja HGT.02przygotowanie i wydawanie dań
 • PIEKARZ
  • kwalifikacja SPC.03produkcja wyrobów piekarskich (*brak naboru do klasy w rekrutacji 2020/2021)

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą przystępować do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie, a także mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Charakterystyka kierunków kształcenia

Branżowa Szkoła Spożywczo – Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II

Kucharz:
(HGT.02.- przygotowanie i wydawanie dań)

– sporządza, dekoruje, porcjuje i wydaje potrawy i napoje dostosowane do indywidualnych okoliczności i wymagań kulinarnych konsumentów,
– właściwie przechowuje surowce i półprodukty oraz ocenia ich jakość,
– praktycznie stosuje wiedzę na temat różnych kultur kulinarnych,
– dobiera zastawę stołową do potraw i napojów,
– praktycznie stosuje wykorzystuje wiedzę dotyczącą odpowiedniego łączenia składników, jak również serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków

Piekarz:
(SPC.03 – produkcja wyrobów piekarskich) 

– przygotowuje surowce do produkcji wyrobów piekarskich,
– sporządza półprodukty piekarskie,
– samodzielnie formuje wyroby piekarskie,
– przeprowadza wzrost i wypiek pieczywa,
– obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów piekarskich,
– zna i praktycznie stosuje tradycyjne i nowoczesne technologie wytwarzania pieczywa.(*brak naboru do klasy w rekrutacji 2020/2021)

Technikum Spożywczo – Gastronomiczne im. Jana Pawła II

Technik żywienia i usług gastronomicznych:
(HGT.02.- przygotowanie i wydawanie dań, HGT.12 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych)

– sporządza potrawy i napoje według receptur gastronomicznych,
– praktycznie stosuje wiedzę na temat różnych kultur kulinarnych,
– planuje wyposażenie zakładu gastronomicznego,
– planuje i organizuje żywienie i usługi gastronomiczne,
– układa menu, diety zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
– praktycznie stosuje wykorzystuje wiedzę dotyczącą odpowiedniego łączenia składników, jak również serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków,
– dobiera zastawę stołową do potraw i napojów,
– prowadzi dokumentację sprzedaży,
– posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych.

Technik technologii żywności:
(SPC.01 – Produkcja wyrobów cukierniczych, SPC. 07 – organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych)

– planuje, organizuje i nadzoruje produkcję żywności,
– opracowuje receptury i instrukcje technologiczne dla wyrobów spożywczych i wdraża je do produkcji,
– przeprowadza ocenę jakości wyrobów w oparciu o normy i receptury,
– stosuje zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne
żywności,
– kontroluje jakość surowców i półproduktów na każdym etapie procesu technologicznego,
– wytwarza wyroby cukiernicze,
– tworzy dekoracje gotowych wyrobów cukierniczych,
– potrafi ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzi dokumentację związaną z rozliczaniem
surowców i półproduktów,
– posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami.

UWAGA! od roku 2020/2021 kwalifikacja SPC.07 prowadzona jest również na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (KKZ) w trybie zaocznym – szczegóły w sekretariacie szkoły: sekretariat@komorska.edu.pl, rekrutacja@komorska.edu.pl  oraz Regulaminie Rekrutacji: http://komorska.edu.pl/rekrutacja/regulamin-rekrutacji

Technik usług kelnerskich:
(HGT.01 – wykonywanie usług kelnerskich, HGT.11. – organizacja usług gastronomicznych)

– zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych,
– nawiązuje kontakty z gośćmi polskimi i zagranicznymi,
– nakrywa i dekoruje stoły,
– organizuje przyjęcia,
– sporządza i serwuje potrawy i napoje w obecności gości,
– prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie