1. pixonas
 2. pixonas-on
 1. pixaktualnosci
 2. pixaktualnosci-on
 1. pixrekrutacja
 2. pixrekrutacja-on
 1. pixuczniowie
 2. pixuczniowie-on
 1. pixrodzice
 2. pixrodzice-on
 1. pixegzaminy-1
 2. pixegzaminy-on-1
 1. pixaegzamzawodowe
 2. pixaegz_zawod
 1. pixkonkursy
 2. pixkonkursy-on

W skład Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych wchodzą:

 • Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II
 • Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II
 • CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II

na podbudowie gimnazjum kształci w cyklu czteroletnim w zawodach:

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (kucharz)
  • kwalifikacja TG.07 sporządzanie potraw i napojów
  • kwalifikacja TG.16organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

 • TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI (cukiernik)
  • kwalifikacja TG.04produkcja wyrobów cukierniczych
  • kwalifikacja TG.17organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

 • KELNER
  • kwalifikacja TG.10wykonywanie usług kelnerskich
  • kwalifikacja TG.11 organizacja usług gastronomicznych

Absolwenci technikum mogą przystępować do egzaminu maturalnego oraz egzaminu z kwalifikacji w zawodzie.


 

Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II

na podbudowie gimnazjum kształci: w cyklu trzyletnim w zawodzie:

 • KUCHARZ
  • kwalifikacja TG.07sporządzanie potraw i napojów

 

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą przystępować do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie, a także mogą kontynuować naukę w Liceum dla Dorosłych.