1. pixonas
 2. pixonas-on
 1. pixaktualnosci
 2. pixaktualnosci-on
 1. pixrekrutacja
 2. pixrekrutacja-on
 1. pixuczniowie
 2. pixuczniowie-on
 1. pixrodzice
 2. pixrodzice-on
 1. pixegzaminy-1
 2. pixegzaminy-on-1
 1. pixaegzamzawodowe
 2. pixaegz_zawod
 1. pixkonkursy
 2. pixkonkursy-on

Najbliższe spotkania dla kandydatów:

22.03.2018 r. (czwartek) – spotkanie informacyjne, godz. 16:30
21.04.2018 r. (sobota) – Piknik promocyjny „Bliżej siebie”, godz. 10:00

Nabór 2018/2019

Wybierz naukę w klasie patronackiej prowadzonej pod opieką najlepszych pracodawców branży spożywczo-gastronomicznej w Polsce (Hampton by Hilton, Courtyard by Mariott, Renaissance Warszawa, Carrefour Polska, Akademia Kelnerska)

Patronatem objęta jest nauka w:

Technikum Spożywczo-Gastronomicznym im. Jana Pawła II:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych;
 • technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą;
 • kelner;

oraz

Branżowej Szkole Spożywczo-Gastronomicznej I stopnia im. Jana Pawła II:

 • kucharz

Oprócz zawodu wiodącego po drugim roku nauki uczniowie, po odbyciu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uzupełnią swoje wykształcenie o drugą kwalifikację w ramach grupy nauczanych zawodów z zakresu gastronomii i hotelarstwa.

Ponadto, w trakcie nauki szkolnej, dzięki profesjonalnym szkoleniom praktycznym realizowanym przez partnerów szkoły (Bar Work Academy oraz Coffe Roasters Story) uczniowie będą mieć możliwość uzyskania certyfikatów z zakresu baristyki i barmaństwa, stając się atrakcyjnymi i konkurencyjnymi pracownikami na starcie kariery zawodowej.

Uczestnictwo w europejskich projektach rozwoju zawodowego, możliwość odbycia staży zawodowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą poszerza ofertę profesjonalnego przygotowania zawodowego uczniów.
Absolwent „Komorskiej” wchodzący na rynek pracy jest przygotowany do pełnienia roli pracownika branży spożywczo – gastronomicznej na najwyższym poziomie praktycznym, profesjonalnej, międzynarodowej obsługi gości, z uwzględnieniem najnowszych trendów w żywieniu człowieka, jak i kuchni międzynarodowej. Potrafi pracować zarówno indywidualnie, jak i współpracować w zespole, umiejętnie reaguje na sytuacje niespodziewane i trudne, skutecznie rozwiązuje problemy. Jest przygotowany do elastycznego, płynnego wykonywania obowiązków na różnych stanowiskach pracy w obrębie zawodów branży gastronomicznej.

Praca w gastronomii jest pracą ciekawą, dynamiczną, rozwojową, dającą wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej dla uczniów o rożnej osobowości i predyspozycjach. To także, a może przede wszystkim branża wysokodochodowa!

ZAPRASZAMY NA:
Promocyjne Warsztaty Kulinarne dla Gimnazjalistów

oraz

21 kwietnia 2018 r. (sobota) w godzinach 10.00-14.00
na Lokalny Piknik Promocyjny

do Naszej Szkoły!
Dołącz do grona uczniów „z Komorskiej”!


PRAKTYKA ZAWODOWA

W Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie, przy ul. Komorskiej uczniowie wszystkich klas odbywają praktyki zawodowe 1 dzień w tygodniu w najlepszych warszawskich hotelach i restauracjach.

W klasie trzeciej uczniowie realizują praktyki zawodowe miesięczne po skierowaniu do danego hotelu lub restauracji.

W szkolnym planie nauczania uczniowie realizują przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym m.in.:

 • podstawy działalności w gastronomii;
 • technika i bezpieczeństwo w gastronomii;
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem;
 • zasady żywienia;
 • organizowanie produkcji gastronomicznej;
 • usługi gastronomiczne;
 • technika w produkcji cukierniczej;
 • technologie w produkcji cukierniczej;
 • technologie przetwórstwa spożywczego;
 • podstawy analizy żywności;
 • podstawy żywienia człowieka;
 • obsługa gości;
 • prowadzenie działalności gastronomicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym to:

 • pracownia technologiczna;
 • produkcja gastronomiczna;
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej;
 • pracownia obsługi klienta;
 • produkcja cukiernicza;
 • pracownia obsługi gości;
 • organizacja procesu technologicznego w praktyce.

Praktyki zawodowe realizowane są na zewnątrz szkoły w następujących miejscach:

Carrefour Polska, Hotel Royal Bristol, Hotel Sheraton, Hotel Westin, Hotel Courtyard Marriott Okęcie, Restauracja Belvedere, Amber Room, Hotel Hilton by Hampton, Renaissance Warsaw Airport Hotel.

Ponadto w ramach realizacji projektów uczniowie maja możliwość uczestnictwa w praktykach i stażach zagranicznych na terenie Unii Europejskiej.

Kształcimy w zawodach:

ico_krewetka
Technik żywienia i usług gastronomicznych (kucharz)
ico_drink
Kelner
ico_ciastko
Technik technologii żywności (cukiernik)
ico_krewetka
Kucharz (Branżowa Szkoła I stopnia)