1. pixonas
 2. pixonas-on
 1. pixaktualnosci
 2. pixaktualnosci-on
 1. pixrekrutacja
 2. pixrekrutacja-on
 1. pixuczniowie
 2. pixuczniowie-on
 1. pixrodzice
 2. pixrodzice-on
 1. pixegzaminy-1
 2. pixegzaminy-on-1
 1. pixaegzamzawodowe
 2. pixaegz_zawod
 1. pixkonkursy
 2. pixkonkursy-on

„Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali”

Jan Paweł II


16 października 2006 r. odbyła się podniosła uroczystość, o niezwykłym znaczeniu dla społeczności szkolnej – Technikum Spożywczo-Gastronomiczne i Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna otrzymały zaszczytne imię Jana Pawła II

Błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II
dla uczniów i pracowników naszej szkoły