1. pixonas
 2. pixonas-on
 1. pixaktualnosci
 2. pixaktualnosci-on
 1. pixrekrutacja
 2. pixrekrutacja-on
 1. pixuczniowie
 2. pixuczniowie-on
 1. pixrodzice
 2. pixrodzice-on
 1. pixegzaminy-1
 2. pixegzaminy-on-1
 1. pixaegzamzawodowe
 2. pixaegz_zawod
 1. pixkonkursy
 2. pixkonkursy-on

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku.

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.188, ze zm.) ustalam harmonogram  przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018.

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
(nowa formuła)

SESJA I – styczeń 2018 r.

 1. Część pisemna
 • 11 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 12:00 – klasy IV technikum – kwalifikacja T.10, T.15, T.16
 • 11 stycznia 2018 r. (czwartek) godz. 10:00 – kwalifikacja T.06 (poprawki)

Uczniowie mają obowiązek zgłosić się na egzamin z dowodem tożsamości ze zdjęciem i długopisem z czarnym wkładem 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

 1. Część praktyczna
 • 10 stycznia 2018 r. (środa) godz. 13:00 – kwalifikacja T.10, T.15, T.16

Uczniowie mają obowiązek zgłosić się na egzamin z dowodem tożsamości ze zdjęciem i  długopisem z czarnym wkładem 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dyplomów do szkół – 27 kwietnia 2018 r.
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

WYKAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW

SESJA II – czerwiec 2018 r.

 1. Część pisemna
 • 19 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 10:00 – klasy III technikum i klasa III ZSZ.

HARMONOGRAM EGZAMINU W CZĘŚCI PISEMNEJ

Uczniowie mają obowiązek zgłosić się na egzamin z dowodem tożsamości ze zdjęciem i  długopisem z czarnym wkładem 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 1. Część praktyczna
 • Od 26 czerwca 2018 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

Przekazanie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dyplomów do szkół – 31 sierpnia 2018 r.
Uczniowie mają obowiązek zgłosić na egzamin z dowodem tożsamości ze zdjęciem, aktualną książeczką sanepidowską, odzieżą roboczą 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.