30 Cze

Warszawska Szkoła Letnia

Warszawska Szkoła Letnia – dla uczniów szkół warszawskich
Miasto stołeczne Warszawa uruchamia Warszawską Szkołę Letnią – bezpłatne kursy z zakresu przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych dla uczennic i uczniów szkół warszawskich obecnych klas klas trzecich technikum, którzy zdają egzaminy w 2021 roku.

Z doświadczeń związanych z nauczaniem zdalnym wynika, że pomimo ogromnego wysiłku i pracy włożonej w nauczanie online, przygotowanie nowych materiałów i pomocy dydaktycznych, włączeniem nowych narzędzi komunikacji zdalnej, brakowało czasu i przestrzeni na wymianę myśli, utrwalanie wiedzy, konsultacje bieżące czy budowanie relacji uczeń-nauczyciel.

Zajęcia adresujemy do uczennic i uczniów szkół warszawskich zainteresowanych uporządkowaniem, uzupełnieniem, poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego z wymienionych przedmiotów i etapów edukacyjnych, które powinna być zrealizowane w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Planowane jest uruchomienie kursów z następujących przedmiotów: Język polski,Matematyka,Fizyka,Chemia,Biologia,Geografia,Historia,Wiedza o społeczeństwie,Język angielski.

Każdy kurs będzie trwać 5 dni (pon.-pt.) w godz. 10.00 – 13.30, obejmie 4 godziny dydaktyczne (45 min.) dziennie z przerwami. Zajęcia będą prowadzić nauczycielki i nauczyciele, którzy na co dzień pracują w warszawskich szkołach.

Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej w siedzibie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Stara 4) oraz Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego (ul. Przyrynek 9) z zachowaniem przepisów i reżimu sanitarnego obowiązującego w budynkach użyteczności publicznej.

Zajęcia będą realizowane w następujących edycjach:

Edycja I 13 – 17 lipca

Edycja II 20 – 24 lipca

Edycja III 27 – 31 lipca

Edycja IV 10 – 14 sierpnia

Edycja V 17 – 21 sierpnia.

Rekrutacja uczniów rozpoczyna się 1 lipca 2020 roku i odbywa się do wyczerpania miejsc w poszczególnych grupach i edycjach:)

26 Cze

„Nietypowe”, a serdeczne zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 26 czerwca 2020 r. z zachowaniem procedur bezpieczeństwa wychowawcy klas we współpracy z kierownictwem szkoły z radością przeprowadzili zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w poszczególnych klasach Technikum oraz Szkoły Branżowej, wchodzących w skład Zespołu Szkół Spożywczo – Gastronomicznych w Warszawie. Choć zakończenie roku było nietypowe, bez akademii i oficjalnych wystąpień, to dzień ten obfitował w szereg bardzo przyjaznych i serdecznych spotkań, służących zarówno wręczeniu świadectw uczniom, jak i refleksji, podsumowaniu wspólnej nauki i pracy, szczególnie zaś wspólnego „szkolnego” czasu realizowanego nauczania w trybie zdalnym. Tradycyjnie już na koniec roku szkolnego uczniowie odebrali z rąk dyrektora szkoły pochwały i nagrody za osiągnięcia: zarówno wyniki w nauce, frekwencję, jak i zaangażowanie w życie szkoły i promocję szkoły w środowisku edukacyjnym. Ciepło pożegnaliśmy się na czas wakacyjnej przerwy życząc sobie nawzajem 1 września – spotkania „na żywo” w murach szkoły🙂

24 Cze

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice
poniżej harmonogram zakończenia roku szkolnego w dniu 26 czerwca 2020 r. przygotowany zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.
Proszę o zapoznanie się, kto gdzie ma zakończenie i o której godzinie.
Proszę o zachowanie procedur bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19.

Do zobaczenia,
Małgorzata Wiśniewska
Dyrektor ZSSG

09 Cze

ODBIÓR DYPLOMÓW

DRODZY ABSOLWENCI

ZAPRASZAMY PO ODBIÓR

DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

15 CZERWCA 2020 r.

(poniedziałek)

w godzinach 8.00 – 16.00

Proszę pamiętać o zachowaniu procedur bezpieczeństwa, środkach ochrony osobistej oraz dezynfekcji rąk po wejściu na teren szkoły

Dyrektor ZSSGMałgorzata Wiśniewska

25 Maj

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZSSG

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczycie

poniżej zamieszczamy:
– procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZSSG, w tym podczas organizowanych konsultacji,
oraz
procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19

Proszę Uczniów , Rodziców i Nauczycieli o zapoznanie się z treścią dokumentów i przestrzeganie zaleceń podczas pobytu w szkole.

Małgorzata Wiśniewska
Dyrektor ZSSG