04 Lut

Historia Szkoły


1954 – powstaje Szkoła Piekarska – 4-letnie technikum i 2-letnia szkoła zasadnicza w baraku przy ul. Górnośląskiej 31;

1955 – przeniesiono szkołę do budynku przy ul.Krypskiej 47/49;

1958 – zmienieno nazwę szkoły na: Technikum Przemysłu Spożywczego i Zasadniczą Szkołę Przemysłu Spożywczego. W technikum otwarto nową specjalność: przetwórstwo mięsne;

1961 – w Technikum Przemysłu Spożywczego otwarto nową specjalność: mikrobiologia przemysłowa;

1965 – szkołę przeniesiono do nowego budynku przy ul.Komorskiej 17/23. Otwarto Państwową Szkołę Techniczną (pomaturalną) i specjalnościach: przetwórstwo mięsne oraz chłodnictwo;

1967 – otwarto jednoroczną Szkołę Przysposobienia do Zawodu, dającą świadectwo ukończenia 8 klas szkoły podstawowej. Otwarto też w technikum specjalność: analiza techniczna;

1968 – szkoła otrzymała sztandar i imię Al. Zawadzkiego. W szkole zasadniczej otwarto specjalność: garmażer przemysłowy;

1973 – utworzono Zespół Szkół Zawodowych nr 18. W jego skład weszły: technikum, liceum zawodowe, szkoła zasadnicza i wydział zaoczny technikum;

1975 – decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego zmieniono nazwę szkoły na: Zespół Szkół Przetwórstwa Spożywczego.  W Liceum Zawodowym nr 23 otwarto specjalność: operator procesów technologicznych w przemyśle spożywczym;

1976 – otwarto średnie Studium Zawodowe – Zaoczne o specjalności spożywczej;

1979 – otwarto klasy szkoły zasadniczej o specjalności: przetwórstwo mięsa dla OHP przy Zakładach Mięsnych Żerań;

1983 – w technikum otwarto kierunek: produkcja tłuszczów, a w szkole zasadniczej: „aparatowy przetwórstwa owoców i warzyw;

1985 – otwarto w szkole zawodowej klasę o specjalności: operator przetwórstwa garmażeryjnego;

1987 – utworzono Policealne Studium Zawodowe o specjalności: piekarstwo;

1991 – wprowadzono nową specjalność w technikum: analiza środków spożywczych;
        – zniesienie imienia szkoły;

1999 – otwarto Liceum Zawodowe w zawodzie: kelner – bufetowy;

2001 – w Liceum Zawodowym rozpoczęto kształcenie w zawodzie: kucharz;

2002 – zmiana nazwy z Zespołu Szkół Przetwórstwa Spożywczego na Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych. Przekształcenie szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne.

– wprowadzenie w technikum zawodu : kucharz oraz w szkole zasadniczej zawodu: „kucharz małej gastronomii;

– otwarto XXXVII Liceum Profilowane o profilu usługowo – gospodarczym

2003 – otwarto Technikum Uzupełniające nr 2 w zawodzie kucharz na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

2004 – uroczyście obchodziliśmy jubileusz 50-lecia szkoły

2006 – Technikum Spożywczo-Gastronomiczne oraz Zasadnicza Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna otrzymały sztandar oraz imię Jana Pawła II 

2008 – zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych i Licealnych na Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych. Likwidacja Liceum Profilowanego. 

2009 – uruchomiono dwa kierunki kształcenia technikum:
  – technik organizacji usług gastronomicznych 
  – technik żywienia i gospodarstwa domowego. 

Od1 września 2012 – w związku z  reformą kształcenia, nauka od pierwszej klasy technikum  rozpoczyna się
w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kelner,
a w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie kucharz. Zawody podzielone zostają na kwalifikacje.
Klasy starsze kontynuują naukę według dotychczasowych zasad.

Od 1 września 2013 – Technikum Uzupełniające nr 2 przekształcone zostaje w CXLVII Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych, w którym naukę mogą podjąć zarówno absolwenci gimnazjum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej.

30- 31 maja 2014 – Technikum Spożywczo – Gastronomiczne jest organizatorem XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, na który przyjeżdża ponad 200 dyrektorów  i nauczycieli szkół noszących imię Jana Pawła II
z całej Polski i z zagranicy. 

16 października 2014 – Szkoła uroczyście obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia.

W czerwcu 2017 – Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych uzyskał tytuł „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”

od 1 września 2017 – w związku z reformą kształcenia, Zasadniczą Szkołę Spożywczo – Gastronomiczną zastępuje Branżowa Szkoła Spożywczo – Gastronomiczna I Stopnia im. Jana Pawła II, która kształci w zawodzie: Kucharz. Baza szkoły pozwala również na kształcenia w kierunkach: piekarz i cukiernik.

W listopadzie 2017 – Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych otrzymał „Certyfikat Szkoły Nieobojętnych Rodziców i Nauczycieli”

19 grudnia 2017 – Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych otrzymał „Certyfikat Szkoły Promującej Oddawanie Krwi”

W roku szkolnym 2017/2018 – Technikum Spożywczo – Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Spożywczo – Gastronomicznych otrzymuje „Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnionych”

13 czerwca 2018 – Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Warszawie – jako jedna z dwóch ponadgimnazjalnych szkół w Polsce – otrzymało Certyfikat z Wyróżnieniem oraz tytuł „Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją”

26 października 2018 – Technikum Spożywczo – Gastronomiczne im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Spożywczo – Gastronomicznych otrzymuje Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z Pomysłem”

od 1 września 2019 – w związku z reformą kształcenia utworzone zostaje 5 – letnie Technikum, w którym naukę mogą rozpocząć absolwenci szkół podstawowych. Po raz ostatni naukę w 4 – letnim Technikum rozpoczynają absolwenci dotychczasowych gimnazjów. Nauka od pierwszej klasy technikum rozpoczyna się w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą, Technik usług kelnerskich, a w Branżowej Szkole w zawodzie Kucharz. Klasy starsze kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach.


DYREKTORZY SZKOŁY:

mgr Leon Mikołajczak (1957 – 1971)

mgr inż. Aleksander Dąbek (1971 – 1981)

mgr Bronisław Anczaruk (1981 – 1989)

mgr Elżbieta Miklewska (1989 – 1992)

mgr inż. Zofia Kowalczyk (1992 – 2007)

mgr inż. Ewa Lada (2007 – 2017)

mgr Małgorzata Wiśniewska (2017 – … )

31 Sty

30 stycznia 2020 r. – I miejsce na Mazowszu w konkursie kulinarnym „Bitwa na drobiowe smaki„

„Dwuosobowy zespół uczniów reprezentujący naszą szkołę : Przemek Bielecki i Piotrek Kryżanowski, przygotowani przez naszą nauczycielkę – Magdalenę Kusal przy wsparciu współpracujących Szefów kuchni – 30 stycznia 2020 r  zajął I miejsce w regionalnym, mazowieckim etapie konkursu gastronomicznego „Bitwa na drobiowe smaki”, który jest prowadzony przez Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj i sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Konkurs jest najważniejszą częścią kampanii „Zwalczanie mitów na temat szkodliwych właściwości mięsa drobiowego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych”.
Oprócz części konkursowej, polegającej na przygotowaniu potraw z drobiu, organizatorzy przewidują również część edukacyjną – live cooking w wykonaniu Mistrzów Kuchni z międzynarodowej organizacji Euro Toques, warsztaty pod okiem doświadczonych kucharzy oraz wykłady dietetyków na temat zdrowej diety.

„Bitwa na drobiowe smaki” jest ogólnopolskim konkursem kulinarnym adresowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym. Przebiegać będzie w bieżącym roku szkolnym 2019-2020 etapowo – etapy regionalne na terenie 12 regionów oraz etap finałowy, na który zaprosimy zwycięskie zespoły wyróżnione w eliminacjach regionalnych.
Jako wygrani, pierwsi  na Mazowszu – nasi uczniowie przystąpią do rywalizacji na poziomie ogólnopolskim. 
Pięknie dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie młodzieży!!! Serdecznie gratulujemy Pani Magdalenie i Uczniom sukcesu i trzymamy kciuki za kolejny etap:) 

24 Sty

13-24 stycznia 2020 – Kulinarny Staż Zawodowy w Makro Polska

Okiem Szefa:
„Poznajcie Aleksandrę i Antona, oboje są uczniami warszawskiego Zespołu Szkół Spożywczo – Gastronomicznych przy ul. Komorskiej. W dniach od 13 – 24 stycznia uczestniczyli w stażu zawodowym pod okiem szefów Studio Kuchennego Makro, Michała Grzywacza i Cezarego Powały. Efekty ich prac można zobaczyć na załączonych zdjęciach. Staż był nagrodą specjalną w konkursie organizowanym przez szkołę: „Kuchnia Polska Na Mazowszu – Polskie Skarby Kulinarne”, którego Makro Polska było Partnerem.

W ramach stażu, młodzież miała okazję poznać szeroką ofertę produktową i zgłębić wiedzę na temat różnorodnych technik kulinarnych. Kreowali kulinarne dzieła sztuki inspirowane Polskimi Skarbami Kulinarnymi i produktami z różnych zakątków świata.

Staż pozwolił im dodatkowo, poznać specyfikę pracy Studio Kuchennego i rolę Szefa – Trenera kulinarnego. Uczestniczyli w codziennych działaniach Studia Kuchennego i przygotowywali degustacje dla klientów z różnych, przez siebie wytypowanych produktów, pracowali nad propozycjami dań konkursowych które będą mogli wykorzystać w przyszłości.” 
(Michał Grzywacz Demo Kitchen Executive Chef MAKRO Cash and Carry Polska S.A.)

„Staż w MAKRO był dla mnie wspaniałą przygodą zawodową. Czas spędzony tam był bardzo przyjemny, ale też pracowity. Nauczyłam się wielu rzeczy z zakresu zdobywanego zawodu,  między innymi: jak przyrządzić mięso z kangura, stek z tuńczyka, polędwicę wellington’a, ale również, jak wygląda praca na kuchni. Szefowie kuchni, byli bardzo pomocni, pokazywali nam co można zmienić lub poprawić w naszych daniach. Praca z nimi była czystą przyjemnością, Jednak nie obyło się bez słów twórczej krytyki, która była bardzo przydatna. Pozwalała nam zwrócić uwagę na błędy, które popełniamy oraz wyciągać z nich wnioski. Podsumowując – staż w Makro wiele mnie nauczył i pozwolił miło spędzić czas w super towarzystwie Szefów kuchni” (Aleksandra Pawłowska, uczennica klasy II technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, wyróżniona „Pucharem Smakosza” i stażem kulinarnym w Studio Kuchennym przyznanym przez MAKRO Polska, w konkursie „Kuchnia Polska na Mazowszu – Polskie Skarby Kulinarne”)

„Bardzo się ucieszyłem, gdy wygraliśmy taką nagrodę w konkursie i szansę. Wiedziałem, że podczas stażu dużo się nauczę i taki staż bardzo się przyda w przyszłym życiu zawodowym. Już po pierwszym dniu bardzo mi się spodobało, dlatego że to jest bardzo profesjonalna kuchnia – dająca  wielu możliwości. Bardzo polubiłem Szefów tej kuchni, na pewno nie było z nimi nudno. Zawsze potrafili wymyślić coś ciekawego i fajnego dla nas pod względem zawodowym. Podczas stażu poznałem szereg technik i trików kulinarnych, nauczyłem się przyrządzać steki z różnych rodzajów mięs. Poznałem wiele, nowych dla siebie różnych smaków, nowe zastosowania przypraw, dzięki którym moje potrawy stały się znacznie lepsze. Bardzo podobała mi się nauka wykańczania dań, dekoracji talerza tak, aby klient był zachwycony już patrząc na potrawę.Moim zdaniem Szefowie w makro są mistrzami tego dzieła:)”(Anton Khomenko, uczeń klasy IV technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, wyróżniony „Pucharem Smakosza” i stażem kulinarnym w Studio Kuchennym przyznanym przez MAKRO Polska, w konkursie „Kuchnia Polska na Mazowszu – Polskie Skarby Kulinarne”)

„Jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i tym samym opiekun uczniów niezmiernie cieszę się, ze mogli oni uczestniczyć w stażu w Studiu Kuchennym Makro pod okiem profesjonalnych szefów kuchni. Wyjście poza obszar szkoły i pracowni to bogate uzupełnienie kształcenia praktycznego. To dla uczniów ogromna szansa na zdobywanie nowych umiejętności, poszerzanie horyzontów,  na zajęcia w praktyce – zgodnie z najnowszymi trendami w gastronomii. Jestem przekonana, ze nasi uczniowe wrócą do szkoły z jeszcze większym entuzjazmem i chęcią zdobywania wiedzy, a zdobytym doświadczeniem chętnie podzielą się z koleżankami i kolegami. Mam również nadzieje, ze dzięki stażowi w Studiu Kuchennym Makro Ola i Anton odkryli potencjał jaki w nich drzemie i w pełni wykorzystają swoją szansę, aby w przyszłości rozwinąć skrzydła na rynku gastronomicznym- czego serdecznie im życzę. ”(Magdalena Kusal, nauczycielka teoretycznych i praktycznych przedmiotów branży spożywczo – gastronomicznej ZSSG, pasjonatka kulinariów i zdrowego żywienia, opiekunka przygotowująca uczniów do konkursów zawodowych) 

01 Gru

Pochwal się swoją biblioteką

Zapraszamy do udziału  w konkursie  fotograficznym „Moja biblioteczka”.

Zdjęcia swoich książek  proszę wysyłać na adres aleksandra-zarychta@wp.pl do dnia 03.01.2020 r. Bardzo ciekawe nagrody już czekają.

Nasza biblioteka  od grudnia 2018 r. bierze udział w akcji” Pochwal się swoja biblioteką”. Projekt prowadzony jest przez  czasopismo Nowoczesna Biblioteka 3.0 Celem  akcji jest wykazanie się swoja działalnością , wymiana doświadczeń i scenariuszy, a dzięki temu  ciekawsze zajęcia i bardziej  urozmaicona praca z czytelnikiem .

26 Lis

26 listopada 2019 r. – XI Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego

Jak co roku w naszej szkole przeprowadzony został pierwszy etap Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy. Jego organizatorem jest Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, mieszczący się przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie.

Do finału zakwalifikowali się:

 • Sara Pękala, kl. II BF,
 • Dariusz Osiński, kl. I Dp,
 • Piotr Wilczyński, kl. III BC.

Finalistom serdecznie gratulujemy!

25 Lis

22-23 listopada 2019 r. Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny „Kuchnia Polska na Mazowszu 2019 – Polskie Skarby Kulinarne”

W dniu 22 listopada 2019 r., w siedzibie Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych przy ulicy Komorskiej 17/23 w Warszawie odbył się finał XI Konkursu Gastronomicznego „Kuchnia Polska na Mazowszu 2019 – Polskie Skarby Kulinarne” zorganizowanego przez Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
w Warszawie z Fundacją im. Hanny Szymanderskiej oraz Akademią Kelnerską Grzegorza Górnika, przy wsparciu wsparciu i pomocy merytorycznej szefów kuchni, mistrzów kelnerskich oraz absolwentów szkoły.
Jak co roku konkurs składał się z dwóch części:

 • Konkursu Kulinarnego pod patronatem Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni według zasad regulaminowych (WACS) World Association of Chefs Societies
 • Konkursu Kelnerskiego pod patronatem Akademii Kelnerskiej Grzegorza Górnika

Do finału w Konkursie Kulinarnym i Kelnerskim zakwalifikowało się 12 drużyn reprezentujących następujące placówki (podana kolejność zespołów zgodnie z wylosowanymi numerami startowymi):

 1. Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie
 2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie
 3. OSZ Gastgewerbe, Brillat Savarin Schule, Berlin
 4. Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
 5. Zespół Szkół w Grodzisku Mazowieckim
 6. Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie
 7. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
 8. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku
 9. Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Serocku
 10. Zespół Szkół Powiatowych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
 11. Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie
 12. Могилевский государственный университет продовольствия

W tegorocznej edycji, zadaniem finalistów Konkursu Kulinarnego było wykonanie dwóch potraw:

 • gorącej zakąski z zastosowaniem szyjek rakowych i sera białego typu twarożek
 • dania głównego z zastosowaniem przepiórki, kaszy orkiszowej i cebuli

Na przygotowanie i zaserwowanie tych potraw zespoły 2-osobowe miały 90 minut.

Konkurs Kelnerski składał się z trzech części:

 • testu wiedzy w języku polsko – angielskim dotyczącym obsługi konsumenta;
 • nakrywania stołu w nakryciu improstyl, którego motywem przewodnim było „Nakrycie do obiadu w karczmie regionalnej”;
 • tranżerowania drobiu na wózku kelnerskim – porcjowanie pieczonej kaczki w całości w obecności gościa

Wyniki XI Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego
„Kuchnia Polska na Mazowszu 2019 – Polskie Skarby Kulinarne”

I miejsce

w konkursie kulinarnym:
Kevin Petersen i Marie Rutrecht z OSZ Gastgewerbe, Brillat Savarin Schule, Berlin
w konkursie kelnerskim:
Natalia Zofia Targońska z Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych W Warszawie
II miejsce
w konkursie kulinarnym:
Aliaksandr Auramchyc i Kiryl Kagylenka z Могилевский государственный университет продовольствия
w konkursie kelnerskim:
Aneta Warsińska z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi
III miejsce
w konkursie kulinarnym:
Jacek Darnowski i Jakub Filip Sobczak z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi
w konkursie kelnerskim:
Mikita Shelehau z Могилевский государственный университет продовольствия

„Puchar Smakosza”

Jurorzy z MAKRO Polska za najsmaczniejsze dania przyznali „Puchar Smakosza” drużynie
Zespołu Szkół Spożywczo – Gastronomicznych w Warszawie, reprezentowanej przez:
Antona Khomenko i Aleksandrę Pawłowską.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu kulinarnego czuwało Jury degustacyjne w składzie:

 • Andrzej Bryk
 • Gieno Mientkiewicz
 • Grzegorz Goleń
 • Bartosz Adamski
 • Tomasz Welter
 • Michał Grzywacz
 • Katarzyna Wierzbicka
 • Emilia Durka

oraz Jury techniczne w składzie:

 • Piotr Lasecki
 • Marcin Molik
 • Marek Pawlaczyk
 • Cezary Powała

Natomiast zmagania finalistów w Konkursie Kelnerskim oceniało Jury w składzie:

 • Grzegorz Górnik
 • Wojciech Ożóg
 • Olaf Ratz
 • Andrzej Bartkowski
 • Michał Denesiuk

Uroczysta Gala

Podczas uroczystej gali finałowej organizatorzy konkursu: Małgorzata Wiśniewska – reprezentująca Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych, Maciej Barton reprezentujący Fundację im. Hanny Szymanderskiej oraz Grzegorz Górnik z Akademii Kelnerskiej dokonali podsumowania organizacji XI edycji konkursu „Kuchnia Polska na Mazowszu”, podkreślając wdzięczność za wkład i zaangażowanie wszystkich partnerów konkursu, omawiając zmagania finalistów konkursu kulinarnego i kelnerskiego oraz konkursów towarzyszących. Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz medale. Laureaci konkursu, zarówno uczniowie indywidualnie, jak i szkoły drużynowo odebrali atrakcyjne nagrody przekazane przez współorganizatorów oraz partnerów konkursu.

„Bankiet”

Po pełnych wrażeń wielogodzinnych zmaganiach konkursowych uczestnicy oraz zaproszeni goście mieli okazję skosztować specjałów kuchni staropolskiej przygotowanych przez nauczycieli i uczniów ZSSG pod kierunkiem Szefa kuchni Ostoja Chobienice – Macieja Bartona. Serwowaliśmy zupę krem z raków, galantynę ze szczupaka, figatelle z rodzynkami, ulipki z pieczonym jabłkiem i wiele innych staropolskich smakołyków 🙂 W kuluarach dzieliliśmy się wrażeniami z całego dnia konkursu, nawiązaliśmy nowe przyjaźnie, zrodziły się pomysły współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, współpracy szkół oraz współpracy z branżą gastronomiczną.

Pokazy

Konkursowi towarzyszyły pokazy kulinarne i barmańskie, które przeprowadzili szefowie kuchni oraz barmani:

 • Rafał Zaręba – z Akademii Inspiracji MAKRO POLSKA
 • Emil Gaworski – szef kuchni Hampton by Hilton
 • Kamil Majewski i Maciej Chojara – Barmani Bar Work Academy

Dzięki zaangażowaniu środowiska pracodawców współpracujących ze szkołą wszyscy uczestnicy konkursu mieli zapewniony nocleg ze śniadaniem z 22 na 23 listopada 2019 oraz uczestniczyli w specjalnie przygotowanych warsztatach kulinarnych i kelnerskich kolejnego dnia.

Nagroda Specjalna

W sobotę 23 listopada 2019 r. w ramach Specjalnej Jubileuszowej Nagrody dla finalistów konkursu odbyły się profesjonalne warsztaty kulinarne i kelnerskie, które poprowadzili:

MACIEJ BARTON

 • szef kuchni Ostoja Chobienice, utalentowany kucharz wyróżniony w przewodniku Gault & Millau tytułem „Szef Kuchni Tradycyjnej”, Najlepszy Szef Kuchni Tradycyjnej Wielkopolski i Dolnego Śląska 2016, założyciel Fundacji im. Hanny Szymanderskiej, laureat prestiżowej nagrody „Hermes Kulinarny Poradnika Restauratora 2019”. Uczniowie wysłuchali z uwagą opowieści Szefa Macieja o historii raka w polskich wodach, a następnie przygotowywali według oryginalnych receptur masło rakowe oraz staropolskie ulipkipyszne rurki z pieczonym jabłkiem.

TOMASZ WELTER

 • wybitny szef kuchni, Międzynarodowy Sędzia World Association of Chefs Societies, zdobywca brązowego medalu na XXV Olimpiadzie Kulinarnej (Internationale Kochkunst Ausstellung) w Erfurcie
  w 2012 roku jako trener Wojskowej Reprezentacji Kucharzy, Trener Reprezentacji Polski Kucharzy Wojskowych na Culinary World Cup 2018 w Luksemburgu, wiceprezes Stowarzyszenia Kucharzy Kujaw
  i Pomorza. Podczas warsztatów smakowaliśmy specjałów dawnych kuchmistrzów wojsk Józefa Hallera – zupy cebulowej, szarlotki z chleba i pieczonych pod pierzynką śledzi – wykonanych według tradycyjnych przepisów, obowiązujących dawien dawna w kuchni Błękitnej Armii 🙂

GRZEGORZ GÓRNIK

 • Mistrz Kelnerski , właściciel Akademii Kelnerskiej, twórca „Improstylu”, organizator Mistrzostw Polski Kelnerów – ,,Junior Waiter”, Mistrzostw Polski Hydrosommelierów, autor poradnika kelnerskiego „Nauka Usługiwania”, a także pomysłodawca, inicjator Światowego Dnia Kelnera, który obchodzony jest 25 marca.
  Szef Akademii Kelnerskiej poprowadził dla finalistów warsztaty w zakresie profesjonalnego serwisu francuskiego, serwisu niemieckiego, bielizny stołowej oraz szablowania wina musującego.

GIENO MIENTKIEWICZ

 • kucharz, dziennikarz kulinarny, smakosz, największy znawca polskich serów zagrodowych, autor terminu „polskie sery zagrodowe”, wieloletni menadżer Roberta Makłowicza, wykładowca Food Studies, twórca kultowych Nocy Śledziożerców i audycji radiowej „Nieustraszeni Smakosze”. Współtworzył najlepsze wysmakowane Festiwale w Grucznie i Sandomierzu, rzecznik i promotor lokalnych serowarów, autor bloga serypolskie.blox.pl, prowadzący program „Przez dziurkę od sera” w kanale Kuchnia+ na platformie Canal+. Gieno zaś zaskoczył i jednocześnie zachwycił wszystkich swoją propozycją deserów z niestandardowym wykorzystaniem serów, przygotowując m.in.: deser z wędzonym serem Gryfickim oraz serem Szafir z kolekcji Skarby Serowara z miodem, jabłkami, rodzynkami i pomarańczą, a także kogel mogel z serem Lazur, rodzynkami i wędzoną, białą czekoladą 🙂

„Kuchnia Polska na Mazowszu” to wspaniały, wielobarwny, smaczny i wykwintny konkurs gastronomiczny, wypełniony po raz pierwszy po brzegi „Polskimi Skarbami Kulinarnymi” – zarówno dosłownie, na talerzach finalistów, bankiecie, jak i już mniej formalnych sobotnich warsztatach, jak i metaforycznie – zaszczycając nas obecnością prawdziwych Polskich Skarbów Kulinarnych – Jurorów, wybitnych Szefów kuchni, Mistrzów kelnerskich, Smakoszy, Specjalistów branży spożywczo – gastronomicznej. Niech ten wspaniały, radosny duch świata gastronomii towarzyszy nam w szkołach, restauracjach i hotelach każdego dnia.

Dziękujemy Wszystkim za te wspaniałe przeżycia i zapraszamy na kolejny konkurs już za (niecały) rok!

P.S. Kolejna edycja „Polskich Skarbów Kulinarnych” – jak to mawia się w kuchennym żargonie – będzie prawdziwą „petardą” 🙂

Wydarzenia towarzyszące

22 listopada 2019 równolegle do konkursu gastronomicznego przeprowadzone zostały w naszej szkole:
Mistrzostwa Polski Hydrosommelierów – Hydrosommelier Roku 2019 oraz Mistrzostwa Polski Kelnerów – bejmujące pokazy serwisu synchronicznego Junior Waiter 2019

Wyniki konkursów:

Hydrosommelier Roku 2019


I miejsce
Julia Liczbarska
opiekun: Małgorzata Zadróżna Piłka
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki – Garwolin
II miejsce
Klaudia Walicka
opiekun: Małgorzata Zadróżna Piłka
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki – Garwolin
III miejsce
Martyna Budynek
opiekun: Lucyna Gara
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

SERWIS SYNCHRONICZNY – JUNIOR WAITER 2019

I miejsce
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu

opiekun: Jolanta Chruścielska, Kinga Czupryńska
zespół:
1.Piotr Kotwasiński
2.Krystian Jankowski
3.Tomasz Baleja
4.Adam Kmita
II miejsce
Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
opiekun: Dorota Suruło, Janowska Agnieszka

zespół:
1.Julia Jeleń
2.Joanna Król
3.Monika Sowa
4.Dorota Wójtowicz
III miejsce
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
opiekun: Edyta Cieślak Kudła

zespół:
1.Oliwia Makowska
2.Weronika Stępień
3.Kornelia Biernacka
4.Anna Pietra


Poniżej relacja telewizyjna z konkursów emitowana na antenie Teleexpressu oraz TVP INFO:

https://regiony.tvp.pl/45457045/22112019