25 Maj

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZSSG

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczycie

poniżej zamieszczamy:
– procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZSSG, w tym podczas organizowanych konsultacji,
oraz
procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem COVID-19

Proszę Uczniów , Rodziców i Nauczycieli o zapoznanie się z treścią dokumentów i przestrzeganie zaleceń podczas pobytu w szkole.

Małgorzata Wiśniewska
Dyrektor ZSSG